2021-06-28 11:46:54

OBAVIJEST GLAZBENOG ODJELA
Učenici koji su primljeni nakon audicije u Glazbeni odjel za šk. godinu 2021./2022. bit će obavješteni putem SMS-a ili e-maila do 30. lipnja 2021. (srijeda) u 12:00 sati.
 
 
 
 
 
 
 
Učenici koji nisu primljeni nisu zadovoljili kriterij pa se mogu prijaviti na audiciji slijedeće godine.
 
S poštovanjem,
Kristijan Ontl, voditelj Glazbenog odjela
 

Osnovna škola Rivarela Novigrad