2021-06-23 09:20:00

DOPUNSKI RAD ZA UČENIKE KOJI SU NEGATIVNO OCIJENJENI IZ JEDNOG ILI DVA NASTAVNA PREDMETA
Nastavnici su fond sati dopunskog rada predložili na sjednicama Razrednog vijeća (uvažavajući pritom minimalni broj od 10 sati), a Učiteljsko vijeće je verificiralo prijedlog dana 18. lipnja 2021. 
 
 

 Matematika – 20 sati 

 Hrvatski jezik – 10 sati

 Engleski jezik – 10 sati

 Talijanski jezik – 10 sati

 Kemija – 10 sati

 Povijest – 10 sati

 
 
Dopunski rad počinje s danom 23.6.2021. (srijeda) i traje do 1.7.2021. (četvrtak).
 
 
Raspored se nalazi u dokumentu DOPUNSKI RAD_2021.

 


Osnovna škola Rivarela Novigrad