2021-02-11 13:11:47

Sufinanciranje školske prehrane učenika

Poštovani,

obavještavamo vas kako će se ove godine provoditi projekt Zaklade ''Hrvatska za djecu'' sufinanciranja školske prehrane naziva ''Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj godini 2020./2021.''

Rok za dostavu dokumentacije je četvrtak 18.2.2021. godine. Detaljnije informacije o projektu nalaze se u obavijesti, pod opširnije.

Sufinancira se 1 školski obrok dnevno po djetetu u iznosu od 5,50 kn (pet kuna i pedeset lipa) –ukupno 5,50 kn/dijete za svaki nastavni dan školske godine 2020./2021. Slijedom navedenog, roditelji koji su sami financirali školsku prehranu od početka školske godine 2020./2021. do potpisivanja ugovora imaju pravo ostvariti proporcionalni povrat novaca za dosad ostvarene troškove sukladno naprijed izloženom modelu. Roditelji koji nisu imali takve troškove mogu od dana potpisa ugovora do kraja školske godine 2020./2021. ostvariti pravo na sufinanciranje po naprijed izloženom modelu ukoliko dokaznom dokumentacijom dokažu da ispunjavaju propisane uvjete.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku koji dostavi Zaklada - Obrazac 2, potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020. za sve punoljetne članove kućanstva - mjesečni prihod kućanstva u kojem živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu, zajedničkog kućanstva u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. dokaz da je obitelj korisnik prava na doplatak za djecu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Ravnateljica
Davorka Parmač, prof.


Osnovna škola Rivarela Novigrad