2020-12-11 13:46:00

Odluka o promjeni modela nastave

Temeljem članka 7. stavka 2. Zakona o radu i članka 99. Statuta OŠ-SE RIVARELA Novigrad- Cittanova te sukladno Preporuci osnivača škole Istarske županije o prelasku učenika viših razreda na online nastavu do kraja 1. polugodišta, ravnateljica škole donijela je Odluku o promjeni modela nastave.  

Nastava na daljinu (model C) uvodi se za učenike od 5. do 8. razreda od 14. do 23. prosinca 2020. godine.

 

Nastava na daljinu odvijat će se putem aplikacije Teams u realnom vremenu, prema važećem rasporedu sati.

Ravnateljica škole

Davorka Parmač, prof.


Osnovna škola Rivarela Novigrad